Úvod Nabídka

Nabídka

Email Tisk PDF

Filozofie naší nabídky řeší nové metodické zaměření na klienta. Zaměřuje se na vývoj nových užitků, na vývoj nových způsobů řešení jeho potřeb a na vývoj nové obchodní komunikace.

Cílem nabídky je maximální filozofická kvalita řešení osobních potřeb klienta, rodinných potřeb nebo firemních potřeb. Dále chceme usnadnit klientovi přístup k novým informacím, které jsou důležité pro jeho rozhodnutí ve prospěch jeho rodiny nebo ve prospěch jeho firmy. Proto jsme vytvořili nové formy poradenství – consultingu, pro jednodušší poznání nových užitků, poznání nových filozofických hodnot řešení klientských potřeb i nových forem realizace klientských potřeb ve formě užitkových programů.

1. Nové kombinované užitky (vyšší užitková přidaná hodnota) pro rodinné klienty

 1. 100% zabezpečení rodinných prioritních cílů, které se musí 100% realizovat, se 100% odpovědností rodičů a se 100% hodnotou vztahu, např. budoucnost dětí, bydlení a jiné strategické potřeby
 2. majetkoprávní vyrovnání v rodině – ekonomické + právní řešení rodinného dědictví
 3. 100% zachování životní úrovně rodiny při ztrátě jednoho rodiče i jeho příjmů
 4. snížení rodinných + studijních nákladů pro rodiče a studenty (sociální bonusy + slevy)
 5. metodický audit stávajících finančních systémů a jejich parametrů (snížení finančních nákladů + zvýšení jejich filozofické hodnoty = zvýšení kvality řešení potřeb)
 6. metodický audit parametrů stávajících finančních produktů s nízkou filozofickou hodnotou
 7. prodej finančních programů s vyšší užitkovou přidanou hodnotou
 8. lukrativní formy investic + operativní výnosový servis

2. Nové kombinované užitky (vyšší užitková přidaná hodnota pro firmy)

 1.  finanční zdroje + právní systém pro nečekané majetkoprávní vyrovnání ve firmě (dle potřeb firmy, dle potřeb společníků, dle potřeb dědiců)
 2. 100% ochrana + 100% zabezpečení firmy + 100% odpovědnost majitelů firem
 3. úpravy společenské smlouvy – metodické, právní, ekonomické, dědické změny apod.
 4. zaměstnanecké výhody „nové generace“ s vyšší procesní přidanou hodnotou
  - nízkonákladová stabilizace kvalitních zaměstnanců – úspora personálních nákladů
  - zvýšení pracovních výkonů, snížení mzdových nákladů, snížení procesních nákladů
  - solidární daň – metodické řešení, daňová úspora
 5. vytvoření nové koncepce sociální politiky, která zvyšuje ziskovost firmy
 6. restrukturalizace zastaralých a neefektivních sociálních a benefitních systémů
 7. zaměstnanecké výhody s vyšší užitkovou přidanou hodnotou pro zaměstnance
  - snížení rodinných nákladů - na bydlení, studijních, léčebných, sportovních aj.
  - snížení kupních cen zboží a služeb pro domácnost
  - 100% zabezpečení rodinných prioritních cílů
  - 100% zabezpečení životní úrovně v důchodovém věku
  - sociální bonusy z realizace zaměstnaneckých výhod