Úvod Majetkoprávní vyrovnání ve firmě

Majetkoprávní vyrovnání ve firmě

Email Tisk PDF

Filozofie tohoto užitku spočívá v ekonomické + právní ochraně firmy, společníků a dědiců, v případě úmrtí společníka.

Kombinované ochrany se docílí tím, že se vytvoří finanční zdroje a právní řešení firemního dědictví.

Tato metodická kombinace vytváří užitkový program s názvem Majetkoprávní vyrovnání ve firmě.

Cílem tohoto programu je vytvořit finanční zdroje pro vyrovnání s dědici v takové hodnotě, aby vyrovnávací podíl nezatížil firmu a současně „ uspokojil „ dědice. Hodnota vyrovnávacího podílu se odvíjí od tržní hodnoty firmy v době úmrtí společníka a dle procentuálního podílu zemřelého společníka ve firmě.

Druhý segment programu – právní má za cíl vytvořit organizační systém pro nenadálé řešení a nastavit právní podmínky řešení tak, aby nedošlo k rozporu mezi firmou a dědici. Mylná je představa majitelů firem, že dědicové musí převzít podíl ve firmě. Tuto problematiku řeší od 1.1.2014 nově ZOK, par. 36, par. 42, par 205, par. 211.

Protože žádná firma nemá volné finanční prostředky, které se rovnají případné hodnotě vyrovnávacího podílu, tak se finanční zdroje řeší úvěrem nebo rozprodejme majetku. Obojí může firmu oslabit nebo zničit.

V případě, že se nečekané řešení dědictví neodvíjí dle představ dědiců, tak velmi často dochází k rozporům mezi firmou (zbylými společníky) a dědici. K tomu slouží dědický audit pro zjištění představ společníků i pro zjištění představ dědiců.

Pokud nemáte vytvořené finanční zdroje pro tuto problematiku a nemáte právní systém, tak náhoda v podobě autohavárie, pádu letadla, náhodné kriminality, náhodného běsnění přírodních živlů či civilizačních chorob aj., může ohrozit výsledek vaší dlouhodobé práce a navíc rozkmotřit vaši rodinu.

Tento program vytváří majitelé firem pro své dědice – pro své děti a rodinu.

Žádná konkurence v bankách ani v pojišťovnách tento program nenabízí. Obraťe se na nás.