Úvod Majetkoprávní vyrovnání v rodině

Majetkoprávní vyrovnání v rodině

Email Tisk PDF

Velmi častá praxe při řešení rodinného dědictví ukazuje, že je – li předmětem dědictví rodinný dům, byt, chalupa s vyšší hodnotu a je – li více dědiců, dochází k dědickým rozporům.

Jeden z dědiců chce v rodinném domě bydlet, druhý dědic chce dědictvím vyřešit bydlení pro svoje děti, třetí dědic „vidí“ v dědictví peníze. V těchto případech se dědictví stává zdrojem nesvárů a narušuje rodinné vztahy.

K vyřešení rodinného dědictví bez narušení rodinných vztahů jsou potřeba finanční zdroje a rodinný právní systém. Tuto problematiku řeší náš užitkový program, který metodicky vypočítá hodnotu finančních zdrojů a vytvoří právní systém pro 100% spokojenost rodičů a jejich dětí – jejich dědiců.

Tento metodický užitek je součástí našeho strategického rodinného poradenství, které tvoří základní kámen našich projektových finančních služeb.

Při využití našeho způsobu řešení rodinného dědictví se dědický předmět, např. rodinný dům nemusí prodat cizím lidem a nenaruší se rodinné vztahy mezi rodičem a jeho dětmi popřípadě mezi sourozenci. Tak se zachová rodinný odkaz pro další generace.

Vaše rodinné finanční systémy mohou řešit i strategie pro rodinné dědictví. Konkurence řešení dědické problematiky do finančních služeb nezařadilo. Vznik tohoto užitku i vznik užitkového programu nám umožnil vlastní metodický vývoj, zaměřený na klienta.

Výběr potřebných finančních produktů, výpočet potřebných parametrů a vytvoření právního systému je součástí našeho strategického rodinného poradenství – consultingu. Strategické rodinné poradenství tvoří základ našich projektových finančních služeb.

Finanční produkty nabízíme s vyšší užitkovou hodnotou, se strategickým poradenstvím a s řešením potřeb klienta ve formě užitkových programů. Tímto zvyšujeme filozofickou hodnotu rodinných finančních systémů.

Motto: Náhoda nám může spočítat všechny naše hlouposti.

                                                                                             Napoleon