Úvod 100% zabezpečení firmy

100% zabezpečení firmy

Email Tisk PDF

Filozofie tohoto užitku spočívá v kombinované ekonomické + právní ochraně zabezpečení firmy.

Kombinované 100% zabezpečení se docílí tím, že se zabezpečí nemovitý + movitý majetek proti působení přírodních živlů, pádu těles, kriminalitě apod. Tuto formu zabezpečení řeší finanční produkty z oblasti neživotního pojištění, které eliminují náhodu. V případě, že vám vichřice odnese střechu, tak neživotní pojištění dodá finanční zdroje na její ochranu.

Ochrana movitého majetku je složitější. Mezi movitý majetek patří např. hodnota firmy a hodnoty majitelských podílů společníků. V případě nečekaného úmrtí společníka ve firmě, se musí firma vyrovnat s dědici. Žádná firma nemá tolik volných finančních prostředků, aby vyplatila dědice. Proto se velmi často a chaoticky situace řeší úvěry nebo prodejem majetku, což firmu vždy oslabí. Tuto problematiku bravurně řeší náš užitkový program s názvem Majetkoprávní vyrovnání ve firmě.

Kombinované 100% zabezpečení firmy se docílí tím, že se spojí zabezpečení nemovitého majetku s programem pro Majetkoprávní vyrovnání ve firmě.

Zabezpečení nemovitého majetku + program pro Majetkoprávní vyrovnání = 100% zabezpečení firmy

 

Tato metodická kombinace nabízí vysokou filozofickou hodnotu firemních systémů s vysokou užitnou hodnotou. Náklady na vytvoření programu je možné zařadit do firemních nákladů a navíc lze využít několik variant daňových úlev.

Žádná konkurence tento program nenabízí. Obraťte se na nás, rádi vám tuto metodickou novinku vysvětlíme.